Амт

UNITED VODKA - Европ дахь цорын ганц бие даасан архины тэмцээн. Тангарагтны гишүүдийн саналд хэн ч нөлөөлж чадахгүй.


Зөвхөн НЭГДСЭН архи л  олон улсын жюри  мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдсэн (сэтгүүлчид, редакторууд, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид, худалдаачдын шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд ороогүй болно).


Зөвхөн UNITED VODKA тангарагтны шүүгчид "сохор" амтыг хийдэг, өөрөөр хэлбэл амтлагчид амталж буй ундааныхаа шошго, үйлдвэрлэгчийг мэддэггүй.


UNITED VODKA медалиуд нь хэрэглэгчид болон борлуулагчдын хувьд Европын чанарын бэлгэдэл болжээ.

UNITED VODKA нь Европ дахь хамгийн нэр хүндтэй төрөлжсөн архины тэмцээн хэвээр байна.